Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
wrzesień
25 '14

Czym jest gratowanie i gdzie się je stosuje?

Czym jest gratowanie i gdzie się je stosuje?

Gratowanie to proces przeprowadzany za pomocą specjalnych maszyn nazywanych gratownicami. Proces gratowania ma na celu usunięcie ostrych krawędzi z powierzchni stosowanych w przemyśle metalów lub tworzyw sztucznych. Podczas gratowania usuwana jest nierówna powierzchnia krawędzi detali otrzymanych w procesie skrawania. Warunkiem uzyskania dobrego wyniku jest zastosowanie odpowiedniego wyposażenia do ścierania, tak aby nierówności zostały całkowicie usunięte, a nie na przykład jedynie zakrzywione. Celem dla którego odbywa się gratowanie przemysłowe jest więc uzdatnienie...

Publikacje: biznes, produkcja, przemysł