Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
kwiecień
01 '15

Czym cechuje się dobry notariusz?

Czym cechuje się dobry notariusz?

Funkcja notariusza jest obecnie niezwykle istotna. Wykonuje on szereg niezmiernie ważnych zadań, które mają wpływ na wiele spraw. Wymienić w tym miejscu można chociażby sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń dotyczących dziedziczenia, spisywanie protokołów , redagowanie stosownych pism i dokumentów, a także udzielanie porad odnośnie spraw biznesowych czy rodzinnych. Liczba istotnych obowiązków jest tak duża, iż musi on cechować się sporymi umiejętnościami i znajomością prawa. Naczelną zasadą, jaką powinien kierować się notariusz, jest całkowita ...

Publikacje: usługi prawnicze, radca prawny, notariusz