Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
sierpień
21 '14

Jak ocenić stan techniczny budynku?

Jak ocenić stan techniczny budynku?

(...) ekspertyza. Jest ona oceną stanu budynku wystawioną wyłącznie na podstawie oględzin, bądź dodatkowo w oparciu o dostępną dokumentację. Opinia jest więc wyrażeniem mniemania, bądź przekonania o czymś, przy czym nie jest ono poparte żadnymi badaniami. Dlatego też opinię uważa się jako subiektywną formę oceny.Ekspertyza technicznaTa jest znacznie bardziej obiektywna, a jej fundament stanowią obiektywne badania materiałów, konieczne obliczenia, czy pomiary ugięć i przemieszczeń konstrukcji. Ekspertyza techniczna staje się więc uwiarygodnioną oceną stanu budynku. Ta wiarygodność poparta jest badaniami i wyliczeniami (...)

Publikacje: budowa domu, budownictwo, usługi budowlane