Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
październik
14 '14

Optymalizacja kosztów? Zacznij od podatków!

Optymalizacja kosztów? Zacznij od podatków!

(...) stronie www można dowiedzieć się więcej z zakresu tej tematyki.Optymalizacja podatkowa a zasady etykiŚwiadome obniżanie obciążenia podatkowego może wzbudzać wiele kontrowersji. Bardzo wiele osób interpretuje tego rodzaju działania jako naginanie przepisów prawa podatkowego i balansowanie na cienkiej granicy legalności. Jest to jednak kompletnie błędne podejście do tematu. Planowanie podatkowe przede wszystkim polega na wykorzystywaniu pewnych furtek, które ustawodawca całkowicie świadomie udostępnił podatnikom w przepisach prawa. Można więc powiedzieć, że optymalizacja podatkowa w wielu przypadkach jest nie tylko dozwolona, ale wręcz (...)

Publikacje: biznes, ekonomia, pieniądz