Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
październik
03 '13

Komu przekazać 1 procent podatku?

Komu przekazać 1 procent podatku?

(...) Organizacja pożytku publicznego to, zgodnie z nazwą, organizacja mająca za zadanie świadczyć swoje statutowe publiczne zadania. Organizacje pożytku publicznego mogą wypełniać cele oświatowe, opiekuńcze, edukacyjne, ratunkowe, psychologiczne i wiele innych. Koniec starego i początek nowego roku to zawsze czas, gdy staramy się myśleć już powoli o tym, w (...)

Publikacje: 1% podatku, 1 procent, jeden procent, organizacja pożytku publicznego, organizacje pożytku publicznego