Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
październik
14 '14

Optymalizacja kosztów? Zacznij od podatków!

Optymalizacja kosztów? Zacznij od podatków!

(...) W obecnej sytuacji gospodarczo - ekonomicznej, każde przedsiębiorstwo dąży do ograniczenia kosztów, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Oszczędności można szukać na różnych polach, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że największe kwoty można zaoszczędzić na podatkach. Brzmi jak przestępstwo skarbowe? Nic z tych rzeczy.Każde przedsiębiorstwo może zastosować szereg działań zmierzających do obniżenia obciążenia podatkowego, warunek jest jeden - wszystkie podjęte czynności nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa. Takie zabiegi nazywane są optymalizacją podatkową lub planowaniem podatkowym. Na (...)

Publikacje: biznes, ekonomia, pieniądz