Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
listopad
02 '14

Badania marketingowe - poznaj co sądzi Twój klient

Badania marketingowe - poznaj co sądzi Twój klient

(...) przez klientów. To również cenne wskazówki dotyczące tego, co można jeszcze poprawić. Dzięki przeprowadzaniu takich badań firma ma gwarancję, że rozwijać się będzie w dobrym kierunku. Konsument zaś, że jego zdanie jest istotne dla firmy, której usługi wybrał.Badania marketingowe dzielą się na ilościowe oraz jakościowe. Badania ilościowe przeprowadzane są najczęściej w postaci sondaży telefonicznych lub osobistych, Pozwalają na poznanie opinii przekroju klientów firmy dlatego też są bardzo często wykorzystywane.Badania jakościowe przypominają rozmowę. Odbywają się w tak zwanej "grupie fokusowej", która dyskutuje  na temat (...)

Publikacje: marketing, pr, promocja