Nowe sprawy polityczne

 

"Sprawy Polityczne" zaistniały w 1999 roku. Wydawane początkowo jako miesięcznik, "Sprawy Polityczne" przyjęły ostatecznie formułę kwartalnika poświęconego przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. Dalecy od dogmatyzmu i dopowiadania ostatniego słowa, pragniemy dostarczać wiedzy rzetelnej i rozjaśniać czytelnikowi zawiłości gry międzynarodowej, zachęcając go jednocześnie do każdorazowej oceny zjawisk z punktu widzenia liberalnej krytyki. Fundamentalnym celem naszego pisma pozostaje bowiem propagowanie w Polsce wartości liberalnych, właściwych i niezbędnych społeczeństwu obywatelskiemu.

 
kwiecień
01 '15

Czym cechuje się dobry notariusz?

Czym cechuje się dobry notariusz?

(...) notariusz, jest całkowita bezstronność. Niezależnie od tego, przez kogo został zatrudniony, musi on zachować obiektywizm i nie sprzyjać żadnej ze stron. Musi być także całkowicie niezależny wobec obsługiwanych klientów, a także wszelkiego rodzaju urzędów czy organizacji pożytku publicznego. W tym celu chronią go odpowiednie przepisy prawa, które umożliwiają mu swobodne działanie. Dobry notariusz powinien także zdawać sobie sprawę z tego, czego potrzebuje jego klient. Często styka się on z dramatycznymi sytuacjami, dlatego musi być zdolny (...)

Publikacje: notariusz, radca prawny, usługi prawnicze